Sztuczna inteligencja w medycynie – jej rola i możliwości zastosowania

Przyszłość medycyny zależy już nie tylko od rozwoju nauk medycznych, ale także postępu w świecie nowoczesnych technologii, które od kilku lat wywierają ogromny wpływ na praktycznie wszystkie dziedziny naszego życia. Do jednych z najważniejszych osiągnieć ostatnich czasów należy sztuczna inteligencja, która ma wiele do zaoferowania współczesnej medycynie. Jaką rolę pełni sztuczna inteligencja w medycynie i jak można ją skutecznie wykorzystać do ochrony i poprawy ludzkiego zdrowia?

Sztuczna inteligencja w medycynie a skuteczna diagnostyka

Sztuczna inteligencja odgrywa bardzo istotną rolę w rozwoju nowoczesnej medycyny. Jej usprawnianie oraz wprowadzanie coraz nowszych rozwiązań może bowiem przyczynić się do poprawy i przyspieszenia diagnostyki, która jest kluczowym elementem procesu leczenia pacjentów. Świetnym przykładem zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie jest superkomputer Watson, dzięki któremu udało się w czasie zaledwie 10 min. postawić właściwą diagnozę dla 60-letniej pacjentki z Tokio.

Urządzenie obsługiwane przez lekarzy z Uniwersyteckiego Instytutu Nauk Medycznych w Tokio dokonało analizy milionów artykułów naukowych na temat nowotworów i rozpoznało na podstawie dostępnych danych oraz informacji dostarczonych przez lekarzy bardzo rzadki rodzaj białaczki u kobiety. Prawidłowa diagnoza oraz szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia uratowało życie pacjentki, co byłoby niemożliwe lub znacznie trudniejsze do osiągnięcia bez udziału sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja w medycynie – jej rola i możliwości zastosowania

Kontrowersyjna sztuczna inteligencja w medycynie jako wsparcie dla lekarzy

Sztuczna inteligencja może stać się bardzo skutecznym narzędziem wspomagającym codzienną pracę zawodową lekarzy. Doskonale sprawdzi się w tym celu wirtualny asystent, którego zadaniem będzie odpowiadanie na pytania zadawane przez lekarza w oparciu o dane oraz informacje znajdujące się w bazach danych. Dużą rolę pełnią tu przede wszystkim same bazy danych, które muszą być jak najobszerniejsze i najbardziej szczegółowe, aby sztuczna inteligencja była w stanie w oparciu o nie dostarczyć jak najtrafniejszych odpowiedzi.

Pomimo ogromnych szans, jakie sztuczna inteligencja oferuje współczesnej medycynie, wiele osób nadal z dużą dozą ostrożności podchodzi do jej wykorzystywania w tej wymagającej i bardzo odpowiedzialnej dziedzinie. Według badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, aż 63% respondentów obawia się stosowania na szeroką skalę sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej. Kontrowersje te wynikają głównie ze strachu o to, że za proces leczenia w pewnym momencie będą odpowiadały same maszyny, a udział lekarzy zostanie ograniczony do niezbędnego minimum.

W rzeczywistości sztuczna inteligencja w medycynie działa zupełnie inaczej. Pomimo jej prężnego rozwoju oraz dostępności coraz lepszych i bardziej precyzyjnych rozwiązań, w medycynie nadal bardzo dużą rolę odgrywa bowiem czynnik ludzki, który nie może zostać skutecznie zastąpiony przez maszyny. Bez względu na postęp technologiczny to bowiem na lekarzu nada spoczywa pełna odpowiedzialność za podejmowane decyzje, co sprowadza sztuczną inteligencję do roli doradczej i ukierunkowującej.